Navigation

Informacje dla potencjalnych pracowników

Jakie są zalety współpracy z nami? By odpowiedzieć Państwu na to pytanie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Będą Państwo zdumieni, tym co mamy do zaoferowania.

Nasze oferty pracy dla miasta Bielefeld i okolic są często aktualizowane, z tego względu zapraszamy Państwa do częstego odwiedzania naszej strony.


Nasze aktualne oferty pracy znajdują się tutaj.

Informacje dla pracowników i zainteresowanych.

Czas pracy:

 • Czas pracy wynosi 35 godzin (7 godzin w ciągu dnia)

Nadgodziny:

 • Dodatek za pracę w nadgodzinach wynosi 25%.
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych (23:00 – 06:00) wynosi 25%
 • Dodatek za pracę w niedzielę ( od 00:00 w niedzielę do 24:00) wynosi 50%
 • Dodatek za pracę w oficjalne dni wolne od pracy wynosi 100%.

Czas przestoju:

 • Wynagrodzenie za urlop i czas choroby wynosi 7 godzin / dzień
 • Obliczanie wynagrodzenia za urlop / czas choroby nie zawiera żadnych dodatkowych opłat.

Konto czasu pracy:

 • Saldo dodatnie max. 150 godzin.
 • Deficyt max. 21 godzin.

Urlop:

 • Od siódmego miesiąca pracy do pełnego roku kalendarzowego: 24 dni w roku
 • do dwóch zakończonych roków kalendarzowych: 25 dni w roku
 • do trzech zakończonych roków kalendarzowych: 26 dni w roku
 • do czterech zakończonych roków kalendarzowych: 28 dni w roku
 • powyżej: 30 dni w roku

Dodatek urlopowy i bożonarodzeniowy:

 • po sześciu miesiącach każdorazowo 150 € brutto
 • w trzecim i czwartym roku każdorazowo 200 € brutto
 • od piątego roku każdorazowo 300 € brutto

Wypłata i zaliczki:

 • Wypłata pieniędzy następuje do 20. Każdego miesiąca
 • Możliwość wypłacania tygodniowych zaliczek (max. 150 € na tydzień)

ZALETY WSPÓŁPRACY Z OSNING PERSONAL:

 • 1. Bezpieczne, stabilne zatrudnienie
 • 2. Wynagrodzenie odpowiadające wykonywanej pracy
 • 3. Wszystkie świadczenia socjalne
 • 4. Urozmaicenie środowiska pracy i możliwość dalszego kształcenia się

Opłacamy wszystkie składki ubezpieczenia społecznego:

 • ubezpieczenie zdrowotne
 • ubezpieczenie rentowne
 • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie pielęgnacyjne

Jak i kontynuujemy wypłaty pensji w wypadku choroby w czasie dni ustawowo wolnych od pracy i urlopu. .

TAK ROZPOZNAJĄ PAŃSTWO WIARYGODNEGO POŚREDNIKA PRACY

 • Agencja pośrednicząca w poszukiwaniu pracy jest w posiadaniu ważnego pozwolenia
 • Pracownicy firmy ochoczo, fachowo i szczerze przedstawiają wszystkie informacje
 • Wynagrodzenie za wykonywaną pracę jest odpowiednie i uzasadnione rynkowo
 • Obowiązuje prawna gwarancja dla osób pracujących ( ustawa o ochronie macierzyństwa / ustawa o ochronie pracowników przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę)

Nasza firma w Bielefeldzie oferuje szansę rozwoju na rynku pracyw szczególności dla poniższych grup docelowych:

 • Poszukujący pracy
 • Bezrobotni
 • Grupa pracownicza w podeszłym wieku

Nasi pracownicy otrzymują dodatkowo do wynagrodzenia brutto nieopodatkowaną rekompensatę np. za koszty poniesione przy dojeździe do pracy.

PORADY DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY

Na co powinni Państwo zwrócić uwagę przy poszukiwaniu pracy przez firmę pośredniczącą?

Poniższe kryteria pomogą Państwu przy znalezieniu odpowiednieji nastawionej na partnerską współpracę agencji pracy.

 • Czy agencja jest w posiadaniu odpowiednich zezwoleń? Czy są one ważne?
 • Jak wyrażają się o agencji jej pracownicy? Jakie są ich doświadczenia?
 • Czy siedziba firmy posiada korzystne położenie komunikacyjne?
 • Czy wynagrodzenie jest sprawiedliwe i realne?

Nasza firma w Bielefeldzie oferuje szansę rozwoju na rynku pracy w szczególności dla poniższych grup docelowych:

 • Bezrobotni
 • Grupa pracownicza w podeszłym wieku
 • Poszukujący pracy, którzy nie są zadowoleni z obecnego zatrudnienia

Nasi pracownicy otrzymują dodatkowo do wynagrodzenia brutto nieopodatkowaną rekompensatę np. za koszty poniesione przy dojeździe do pracy.

Nasze usługi doskonale spełniają wszystkie kryteria stanowiąc swoiste spoiwo pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Zapewniając zadowolenie zarówno wymagających pracodawców jak i bezpiecznie czujących się pracowników